Uproszczona księgowość

Uproszczona księgowość

Zarządzanie biznesem stanowi niemałe wyzwanie, ponieważ trzeba zadbać o wiele spraw. Do istotnych kwestii zaliczają się rozliczenia z instytucjami państwowymi, jak urząd skarbowy czy ZUS. Aby nie zajmować się tymi rzeczami samodzielnie, warto powierzyć je specjalistom. Nasza firma obsługuje podmioty z wielu branż. Uproszczona księgowość to rozwiązanie dedykowane osobom fizycznym, spółkom cywilnym, spółkom jawnym, spółkom partnerskim (pod warunkiem, że ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają 2 mln euro). Nasz system wyróżnia się przejrzystością, co pozwala na bieżące monitorowanie sytuacji finansowej i zdarzeń gospodarczych.

Formy uproszczonej księgowości – znajdź optymalny wariant

Przedsiębiorcy uprawnieni do korzystania z małej księgowości mają do dyspozycji trzy opcje. Należą do nich:

  • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR) – w dokumencie rejestruje się dane na temat wydatków, zakupów, przychodów od sprzedaży. Informacje zapisuje się w porządku chronologicznym, a następnie wylicza się podatek do zapłaty.
  • Karta Podatkowa –  w tym wypadku płaci się stałą daninę VAT. Kwota ustalana jest przez pracownika urzędu skarbowego i zależy od czynników, takich jak: rodzaj działalności, liczba mieszkańców danej gminy, ilość zatrudnionych osób.
  • Ryczałt ewidencjonowany – mała księgowość może mieć również postać zryczałtowanej opłaty. Do jej obliczenia wykorzystuje się przychód (pomniejszony o koszty uzyskania przychodu). Stawki opodatkowania określa się na podstawie numeru PKWiU.

Mała księgowość, kompleksowa obsługa

Choć uproszczona księgowość to stosunkowo prosta forma opodatkowania, jej prowadzenie wymaga skrupulatności, ale też bardzo dobrej znajomości przepisów. To sprawia, że najlepiej zlecić to zadanie dedykowanej firmie. Nasze biuro rachunkowe świadczy kompleksowe usługi tym zakresie. Odpowiadamy za prawidłowe wyliczenia oraz ewidencjonujemy wyposażenie, środki trwałe, a także wartości prawne i niematerialne. Służymy też radą, a ponadto reprezentujemy podatników w urzędach oraz pomagamy załatwiać formalności dotyczące składek i deklaracji do ZUS.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.