Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Nasze biuro świadczy usługi z zakresu pełnej księgowości. Oferujemy profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o aktualne przepisy prawa podatkowego. Posiadamy wysokie kwalifikacje, szeroką wiedzę tematyczną oraz wieloletnie doświadczenie, dzięki czemu możemy zagwarantować wysoką jakość świadczonych usług.

W zakres naszych usług wchodzi prowadzenie rachunkowości na podstawie dowodów księgowych, gromadzenie oraz przechowywanie ich wraz z niezbędną pozostałą dokumentacją, a także ustalanie wyników finansowych przedsiębiorstw. Ponadto zajmujemy się również sporządzaniem wymaganych prawnie sprawozdań finansowych i innego typu (np. Intrastat, NBP czy GUS), jak również okresowym ustalaniem, sprawdzaniem rzeczywistego stanu aktywów oraz pasywów, a następnie ich wyceną.

Zapewniamy indywidualne, zaangażowane podejście do każdego klienta. Elastycznie dopasowujemy zakres usług do Państwa potrzeb i wymagań prowadzonego biznesu. Gwarantujemy dokładne, rzetelne oraz terminowe realizowanie każdego zlecenia, stały kontakt ze specjalistą, a także korzystne, konkurencyjne ceny usług. Służymy również pomocą i poradą w zakresie wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości czy też wytłumaczenia ważnych zagadnień oraz kwestii rachunkowo-podatkowych. Nasze biuro jest objęte również obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Prowadzenie pełnej księgowości – dla kogo jest obowiązkowe?

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe przede wszystkim dla osób fizycznych, spółek partnerskich, jawnych oraz cywilnych, których przychody netto z pozarolniczej działalności za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość w złotówkach sumy 2 milionów euro. Kwotę tę przelicza się na złotówki w oparciu o średni kurs euro ogłaszany przez NBP. Ponadto obowiązek ten spoczywa również na m.in.:

Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

  • spółkach cywilnych, handlowych (kapitałowych i osobowych, również w organizacjach) lub innych osobach prawnych (z wyjątkiem Narodowego Banku Polskiego oraz Skarbu Państwa),
  • jednostkach organizacyjnych, które – bez względu na wielkość przychodów – działają na podstawie Prawa bankowego lub też przepisów o: organizacji oraz funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, funduszach inwestycyjnych, zarządzaniu alternatywnymi funduszami albo obrocie papierami wartościowymi,
  • województwach, powiatach, gminach lub ich związkach,
  • jednostkach oraz zakładach budżetowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
  • jednostkach budżetowych państwowych,
  • przedstawicielstwach i oddziałach zagranicznych przedsiębiorstw.

Ofertę kierujemy do osób fizycznych oraz przedsiębiorców z dowolnych branż, których obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z odpowiednich przepisów prawnych. Obsługujemy zarówno niewielkie podmioty, jak i przedsiębiorstwa realizujące duże kontrakty oraz zatrudniające kilkadziesiąt czy nawet więcej pracowników.