Sporządzanie deklaracji rocznych

Sporządzanie deklaracji rocznych

Zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne muszą corocznie wypełniać zeznania podatkowe. Mogą dokonywać tego samodzielnie lub skorzystać z pomocy biura księgowego oferującego usługi rozliczenia rocznego podatku dochodowego PIT. Wsparcie specjalisty może przybrać formę stałej współpracy albo ograniczyć się do jednorazowego zlecenia.

Rozliczenie PIT – co obejmuje?

Dla każdego podmiotu przewidziano inny rodzaj formularza PIT. Do 2 marca należy złożyć roczne zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i wpłaconego podatku dochodowego, czyli PIT-28. Przedsiębiorcy rozliczający się według podatku progresywnego są zobowiązani do złożenia zeznania rocznego o dochodach i odliczeniach od podatku, czyli PIT-36 w terminie do 30 kwietnia. Ta sama data dotyczy osób, które nie uzyskują dochodów z działalności gospodarczej – składają zeznanie podatkowe PIT-37. Z kolei zadaniem podatników, którzy odnotowali dochody ze sprzedaży papierów wartościowych, jest złożenie zeznania podatkowego PIT-38 (do 30 kwietnia).

Roczne rozliczenia podatkowe z fiskusem mogą dotyczyć wszystkich typów dochodów: z pracy na etacie, z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz z najmu i kapitałów. Rozliczać należy też pracę wykonywaną za granicą.

Co wolno odliczyć od podatku?

Podatnicy, który rozliczają się przy użyciu zeznań PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28, mają szansę na odliczenie wielu ulg, w tym rehabilitacyjnej, ulgi na badania i rozwój czy ulgi dla zarobków zagranicznych (abolicyjnej). Odliczeniu podlegają darowizny (w tym na organizacje pożytku publicznego oraz na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i kościelnych osób prawnych), ulgi z tytułu wychowywania dzieci, a także straty z lat wcześniejszych.

Do dostępnych dla płatników ulg zalicza się ulga internetowa, jednak od 2020 roku jej realizacja wygląda inaczej. Można ją wykazać wyłącznie w dwóch składanych po sobie deklaracjach. Została ograniczona do dwóch kolejno po sobie następujących lat podatkowych, bez ich rozdzielenia.

Istnieje opcja odliczenia od dochodu ulgi termomodernizacyjnej, na poprawę warunków cieplnych jednorodzinnego budynku mieszkalnego (nie może jednak przekraczać 53 tys. zł). Wśród nowych ulg pojawiła się darowizna na oświatę – na cele kształcenia zawodowego dla określonych szkół publicznych.

Sporządzanie deklaracji rocznych przez biuro księgowe

Aby zewnętrzna firma (księgowy) wykonała za klienta rozliczenie PIT, należy dostarczyć jej odpowiednie dokumenty – komplet informacji otrzymanych od pracodawców i zleceniodawców w ciągu ubiegłych 12 miesięcy. Na ich podstawie wypełnia się konkretny wniosek oraz deklarację, które w kolejnym etapie zostają złożone do właściwego dla podatnika Urzędu Skarbowego.

Oferujemy sporządzanie deklaracji rocznych w imieniu klienta. Po przygotowaniu dostarczamy je do odpowiednich placówek Urzędu Skarbowego. Zadanie może być zrealizowane bez konieczności osobistego dostarczania dokumentów – z użyciem poczty elektronicznej lub faksu. Analizujemy otrzymane dane pod kątem poprawności i kompletności. Przy wykryciu nieprawidłowości kontaktujemy się z klientem w celu ich korekty albo uzupełnienia. Rozliczoną deklarację (format PDF) przesyłamy pocztą do US.