Pełna Księgowosć

Pełna Księgowosć

Prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Aby uzyskać kompletny obraz stanu finansowego, stosuje się pełną księgowość. To dość zawiły system, którego podstawę stanowią Ustawa o rachunkowości oraz Ustawa o podatku dochodowym. W ramach  gromadzonych informacji zyskuje się wiedzę na temat kosztów, przychodów, a także majątku firmowego, co pozwala ocenić aktualną kondycję firmy. Dostęp do danych mogą mieć zarówno instytucje państwowe, jak i kontrahenci czy udziałowcy.

Pełna księgowość – kiedy trzeba się na nią zdecydować?

Do zapisywania operacji w księgach rachunkowych zobligowane są: osoby fizyczne, spółki jawne, spółki partnerskie oraz spółki cywilne, których przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej 2 mln euro. Pełna księgowość wymaga bardzo dużego zaangażowania. W ramach niej rejestruje się zdarzenia gotówkowe, bezgotówkowe, ewidencjonuje przychody i koszty. Do istotnych kwestii wpływających na transparentność działań zaliczają się też sprawozdania finansowe. Ustawodawca przewidział jednolite zasady dotyczące uzupełniania ksiąg – należy pamiętać m.in. o zamieszczaniu dat, numerowaniu dowodów księgowych, oznaczaniu wszystkich zapisów. Trzeba też zadbać o zapewnienie trwałości rejestrów.

Poznaj zalety pełnej księgowości

Choć rozwiązanie nie jest proste, niektórzy dobrowolnie decydują się na pełną księgowość (mimo że nie są prawnie zobligowani do wyboru takiej opcji). W ten sposób otrzymuje się informacje dotyczące wszystkich transakcji realizowanych wewnątrz struktur organizacji. System pomaga też dobrze wycenić majątek firmy. Managerowie doceniają ten wariant również za możliwość oceny tzw. cash flow, czyli przepływów pieniężnych. Interpretacja tych wskaźników bywa pomocna przy podejmowaniu inicjatyw, których celem jest rozwój biznesu. Biorąc pod uwagę szczegółowe zestawienie wydatków, kosztów, zysków oraz przychodów łatwiej podjąć kluczowe decyzje, np. związane z zaciągnięciem kredytu czy planowaniem kolejnych inwestycji.

Pełna księgowość powinna być prowadzona w sposób rzetelny. Jeśli zależy Państwu na wysokich standardach, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem rachunkowym.