Obsługa płacow

Obsługa kadrowo-płacowa

Profesjonalna obsługa płacowa i kadrowa

W zakres usług naszego biura wchodzi kompleksowa obsługa kadrowa i płacowa małych lub średniej wielkości firm. Zapewniamy indywidualne, rzetelne, a przy tym uczciwe podejście do każdego klienta. Możemy się poszczycić wieloletnim doświadczeniem w branży oraz wysokimi kwalifikacjami, dzięki czemu oferowane przez nas usługi są zawsze profesjonalne, dokładne i sumienne.

Terminowość oraz punktualność są dla nas szczególnie ważne, dlatego też decydując się na współpracę z nami, mają Państwo pewność, że powierzone zadania zostaną zawsze wykonane w umówionym czasie. Gwarantujemy, że wszystkie usługi są realizowane na podstawie aktualnych przepisów prawnych. Zapewniamy ponadto konkurencyjne ceny oraz szybki i miły kontakt z naszymi specjalistami.

Obsługa kadrowa i płacowa – zakres usług

Oferujemy pełen pakiet usług kadrowo-płacowych. Prowadzimy kompleksową ewidencję pracowniczą, obejmującą całość spraw wynikających ze stosunku pracy. Tworzymy i aktualizujemy akta osób zatrudnionych (w zakresie wynikającym z odpowiednich przepisów prawnych). Sporządzamy listy płac, wykonujemy okresowe analizy wykorzystania czasu pracy w zakresie urlopów, godzin nadliczbowych, zwolnień czy obecności. Zajmujemy się rejestrowaniem i wyrejestrowywaniem pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzimy oraz co miesiąc aktualizujemy kartoteki wynagrodzeń zatrudnionych osób. Opracowujemy i wysyłamy miesięczne deklaracje do ZUS-u, tworzymy Raporty Miesięczne dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) na paskach wynagrodzeń oraz przekazujemy przelewy na konta w ZUS. Rejestrujemy zwolnienia lekarskie pracowników, naliczamy wynagrodzenia i prowadzimy na bieżąco archiwum pracowniczych akt osobowych. Ważnym rodzajem naszych obowiązków jest również obsługa płacowa zatrudnionych na podstawie aktualnych dokumentów płacowych.

Ponadto zajmujemy się też naliczaniem wynagrodzeń za czas nieobecności osób w miejscu pracy, prowadzeniem kart zasiłkowych, obliczaniem zasiłków opiekuńczych, macierzyńskich lub chorobowych, a także kontrolowaniem prawidłowości ustalania prawa do zasiłków. Opracowujemy roczne rozliczenia podatku (PIT-40), roczne informacje o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) oraz informacje o uzyskanych dochodach (PIT-11). Sporządzamy sprawozdania Z-03 i Z-06 o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniach.

Tworzymy miesięczne deklaracje dotyczące wysokości zaliczek na podatek dochodowy od łącznej sumy dokonanych wpłat (PIT-8A i PIT-4). Wykonujemy zestawienia miesięczne obejmujące informacje o odprowadzanych składkach na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych czy Fundusz Pracy. Zajmujemy się też opracowywaniem miesięcznych zestawień w zakresie naliczania wynagrodzeń pracowników.

W zakres naszych usług wchodzi też wprowadzanie, archiwizacja i aktualizacja danych kadrowo-płacowych w specjalistycznym systemie komputerowym, wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników, jak również obliczanie oraz tworzenie list wypłat na podstawie rachunków do umów o dzieło i umów zleceń.